Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Dostawa sprzętu medycznego w podziale na zadania dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ZAM/18/22 2022-09-16 11:12 2022-09-23 09:00
2. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW M/22/22 2022-09-14 10:14 2022-09-21 09:00
3. Dostawa sprzętu IT w podziale na zadania do budynku ,,B,, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie” ZAM/20/22 2022-09-02 11:14 2022-09-16 09:00
4. „ Dostawa implantów i innych materiałów ortopedycznych dla szpitala w Wołominie w podziale na zadania” ZAM 15/22 2022-07-26 14:26 2022-08-25 09:00
5. Dostawa wyposażenia meblowego, technicznego oraz medycznego do budynku ,,B,, dla zadania pn.: „Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie” ZAM 16/22 2022-07-27 15:20 2022-08-12 13:00
6. Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn. ”Poprawa efektywności energetycznej w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie” ZAM 17/22 2022-07-28 11:51 2022-08-12 09:00
7. DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH I PREPARATÓW BIOBÓJCZYCH DLA SZPITALA MBNP W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA ZAM/14/22 2022-07-08 13:27 2022-07-19 09:00
8. DOSTAWA LEKÓW DLA SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA II ZAM20/1/2021 2022-05-25 12:54 2022-06-24 09:00
9. DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH DLA SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE ZAM/7/22 2022-04-12 15:31 2022-05-25 09:00
10. Remont- modernizacja apteki szpitalnej wraz z wyposażeniem meblowym, wymianą dźwigu oraz zakupem sprzętu technicznego i aparatury medycznej w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ZAM/6/22 2022-04-12 14:46 2022-05-06 09:00
11. Demontaż istniejącego dźwigu osobowego, zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie nowego dźwigu w budynku Oddziału Wewnętrznego ZAM/13/22 2022-04-21 14:13 2022-04-28 09:00
12. DOSTAWA ANTYBIOTYKÓW DLA SZPITALA W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA ZAM/12/22 2022-04-07 10:19 2022-04-25 09:00
13. Remont – modernizacja Oddziału Okulistyki wraz z dostawą wyposażenia meblowego oraz dostawą sprzętu specjalistycznego i aparatury medycznej w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ZAM/5/22 2022-04-01 14:46 2022-04-22 09:00
14. DOSTAWA ERYTROPOETYNY DLA SZPITALA W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA ZAM/11/22 2022-04-07 11:04 2022-04-15 09:00
15. WYKONANIE USŁUG KONSERWACJI I OBSŁUGI INSTALACJI CO, CW, WOD-KAN, KOTŁOWNI OLEJOWEJ, WĘZŁÓW CIEPLNYCH, WENTYLACJI , GAZÓW MEDYCZNYCH ,SIECI WODOCIĄGOWEJ I HYDRANTOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W SZPITALUW WOŁOMINIE ZAM/10/22 2022-03-30 14:22 2022-04-07 09:00
16. Dostawa środków czystości oraz drobnego sprzętu do sprzątania II ZAM/4/1/22 2022-03-28 12:07 2022-04-05 09:00
17. Świadczenie usługi Inwestora Zastępczego dla projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie" ZAM/9/22 2022-03-17 12:39 2022-03-29 10:00
18. Dostawa środków czystości oraz drobnego sprzętu do sprzątania ZAM/4/22 2022-03-15 09:25 2022-03-22 09:00
19. ODBIÓR, WYWÓZ I TERMICZNE UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH W PROCESIE D10 ZAM/08/2022 2022-02-21 09:24 2022-03-09 10:00
20. DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI W PODZIALE NA ZADANIA ZAM/3/22 2022-02-11 10:27 2022-02-23 09:00
21. DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA SZPITALA MBNP W WOŁOMINIE ZAM/2/22 2022-01-26 13:39 2022-02-03 09:00
22. Odbiór, wywóz, zagospodarowanie odpadów komunalnych i segregowanych ZAM/1/22 2022-01-19 09:04 2022-01-28 09:00
23. DOSTAWA LEKÓW DLA SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA ZAM/20/2021 2021-12-03 14:11 2022-01-11 09:00
24. DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I GAZÓW MEDYCZNYCH W BUTLACH WRAZ Z DZIERŻAWA STACJI ZAGAZOWANIA CIEKŁYM TLENEM I BUTLI W SZPITALU MBNP W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA ZAM/22/21 2021-12-31 10:23 2022-01-10 09:00
25. USŁUGI W ZAKRESIE WYKONYWANIA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI ORAZ NAPRAWY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ W SZPITALU MBNP W WOŁOMINIE II ZAM/14/1/21 2021-12-20 12:01 2022-01-03 09:00
26. Transport sanitarny osób dializowanych w Stacji Dializ Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ZAM/21/21 2021-12-01 10:29 2021-12-09 09:00
27. DOSTAWA I ODBIÓR TONERÓW I INNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA SZPITALA MBNP W WOŁOMINIE NA ZADANIA ZAM/17/21 2021-11-03 09:26 2021-11-30 09:00
28. Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do obiektu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ZAM/18/2021 2021-10-19 09:27 2021-11-23 09:00
29. Ubezpieczenie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ZAM 19/21 2021-10-04 11:44 2021-11-17 09:00
30. Opracowanie koncepcji architektoniczno-technologicznej i projektu budowlano-wykonawczego wraz z nadzorem autorskim dla Szpitala Matki Bożej Nieustajacej Pomocy w Wołominie w podziale na zadania ZAM/16-1/21 2021-10-01 14:21 2021-10-15 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne