Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Świadczenie usługi polegającej na kontynuacji licencji i opieki serwisowej oprogramowania SIMPLE.ERP i XPRIMER 08/2022/ZO 2022-09-06 13:59 2022-09-15 09:00
2. Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla 3 zadań inwestycyjnych realizowanych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 6/ZO/2022 2022-05-27 12:43 2022-06-01 09:00
3. Wykonanie usługi polegającej przeglądzie i konserwacji 5 urządzeń dźwigowych w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 4/2022/ZO 2022-05-17 13:33 2022-05-24 09:00
4. Dostawa osłon radiologicznych dla szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 2/2022/ZO 2022-04-07 09:34 2022-04-13 09:00
5. Dostawa, montaż i najem kontenerów na potrzeby tymczasowej apteki kontenerowej dla Szpitala w Wołominie II 01/1/ZO/2022 2022-03-31 09:23 2022-04-06 09:00
6. Dostawa, montaż i najem kontenerów na potrzeby tymczasowej apteki kontenerowej dla Szpitala w Wołominie 1/2022/ZO 2022-03-24 14:54 2022-03-30 09:00
7. Sukcesywna dostawa zestawów komputerowych z Systemem Operacyjnym Windows 10 dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 22/1/2021/ZO 2021-12-07 11:30 2021-12-13 09:00
8. Świadczenie usług polegających na pracach konserwacyjnych i naprawczych systemów przyzywowych łączności i alarmów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 18/1/2021/ZO 2021-11-26 13:54 2021-12-06 09:00
9. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dostawy i montażu garażu dla 4 karetek Szpitala w Wołominie wraz z nadzorem autorskim 20/2021/ZO 2021-11-24 12:52 2021-12-02 09:00
10. Dostawa zestawów komputerowych z Systemem Operacyjnym Windows 10 dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 22/2021/ZO 2021-11-24 12:33 2021-12-01 09:00
11. Zakup aparatów ultrasonograficznych 2/2021/COVID-19 2021-10-11 14:09 2021-10-26 09:00
12. Zakup defibrylatorów 7/2021/COVID-19 2021-10-11 14:51 2021-10-22 09:00
13. Zakup aparatu do ciągłego leczenia nerkozastępczego 6/2021/COVID-19 2021-10-11 14:45 2021-10-21 09:00
14. Zakup torów wizyjnych z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc 1/2021/COVID-19 2021-10-11 13:59 2021-10-21 09:00
15. Zakup automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji 5/2021/COVID-19 2021-10-11 14:37 2021-10-21 09:00
16. Zakup aparatów do znieczulania 3/2021/COVID-19 2021-10-11 14:15 2021-10-21 09:00
17. Zakup kardiomonitorów 4/2021/COVID-19 2021-10-11 14:25 2021-10-18 09:00
18. Świadczenie usług polegających na pracach konserwacyjnych i naprawczych systemów przyzywowych łączności i alarmów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 18/2021/ZO 2021-10-05 11:52 2021-10-12 09:00
19. Świadczenie usługi polegającej na odnowieniu licencji i przedłużenie usług wsparcia technicznego dla posiadanej przez szpital MBNP licencji na VEEAM_BACKUP do wykonywania kopi bezpieczeństwa 19/2021/ZO 2021-09-30 08:03 2021-10-05 09:00
20. Świadczenie usługi polegającej na kontynuacji licencji i opieki serwisowej oprogramowania SIMPLE.ERP i XPRIMER 17/2021/ZO 2021-09-20 17:40 2021-09-23 12:00
21. Dostawa wraz z montażem pralnicy bębnowej o załadunku czołowym 16/2021/ZO 2021-08-31 13:37 2021-09-03 12:00
22. „Zakup, dostawa i montaż urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb SOR w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie’’ 15-1/2021/ZO 2021-08-24 10:13 2021-08-26 09:00
23. Dostawę wraz z montażem i uruchomieniem systemu parkingowego z systemem monitoringu wizyjnego, serwis gwarancyjny i przeglądy w okresie 36 miesięcznej gwarancji oraz dokumentacja powykonawcza na terenie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3; 05-200 Wołomin 11/2021/ZO 2021-08-12 13:51 2021-08-24 09:00
24. „Zakup, dostawa i montaż urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb SOR w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie’’ 15/2021/ZO 2021-08-18 13:23 2021-08-23 09:00
25. Dostawa płynu BSS w podziale na zadania 14/2021/ZO 2021-08-13 14:25 2021-08-19 09:00
26. Dostawa szaf metalowych 12/2021/ZO 2021-08-06 13:35 2021-08-13 09:00
27. Świadczenie usług w zakresie przeglądu i konserwacji stacji transformatorowej SN 15 kV, rozdzielni głównej NN 0,4 kV, rozdzielni NN 0,4 kV – budynek główny i przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiekcie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 8/1/2021/ZO 2021-07-26 14:11 2021-08-03 09:00
28. Dostawa produktu leczniczego Fraxyparyna 10/2021/ZO 2021-07-27 11:45 2021-08-02 09:00
29. Świadczenie usługi polegającej na konserwacji i serwisie central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów chłodniczych i klimatyzatorów typu SPLIT, zainstalowanych w obiekcie szpitala MBNP w Wołominie 7/2021/ZO 2021-07-08 13:24 2021-07-16 09:00
30. Dostawa produktu leczniczego Mydrane 6/2021/ZO 2021-07-09 12:15 2021-07-15 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne