progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-03-17

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

Gdyńska 1/3

05-200 Wołomin

Tax ID [tax identification number]: 1250931792

Contact person:

Alicja Kowalczyk

Tel.:

e-mail: alicja.kowalczyk@szpitalwolomin.pl

Świadczenie usługi Inwestora Zastępczego dla projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie"

PROCEEDINGS NO Z84/47049

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: ZAM/9/22

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inwestora Zastępczego w tym:

2. Aktualizacja Programu Funkcjonalno – Użytkowego zgodnie z zakresem jaki został złożony w ramach wniosku o dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-i249/20;

3. Opracowanie draftu dokumentacji przetargowej oraz wsparcie konsultingowe w przeprowadzeniu przetargu dla Inwestycji;

4. Prowadzenie procesu nadzoru nad realizacją Inwestycji ze strony Zamawiającego w tym:

a. Zapewnienie zespołu inspektorów budowlanych przez cały proces budowlany:

1)Branży Konstrukcyjnej;

2)Branży Sanitarnej;

3)Branży Elektrycznej;

b. Ustalanie zasad oraz formy obiegu dokumentacji technicznej i formalnej;

c. Prowadzenie narad koordynacyjnych przy współudziale Generalnego Wykonawcy (zwanej dalej GW) oraz Inspektorów Budowlanych;

5. Rozliczenie (częściowe i końcowe) umowy o dofinansowanie Inwestycji;

6. Opracowanie audytu Ex-Post do 6 mies. po zakończeniu inwestycji lecz nie później niż wymaga tego umowa dotacyjna;

7. Promocja projektu obejmująca zaprojektowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych zgodnie z regulaminem dofinansowania.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...